Terugnaar home pagina

Sinds enkele jaren (1987) ben ik aktief bij de VDAB Training en Opleiding als instructeur micro-elektronica. Ik ben begonnen in ons centrum in Oudenaarde, en in 1992 samen met de afdeling micro-elektronica verhuisd naar ons centrum in Wondelgem(Gent), en sinds 6 september 1999 overgeplaatst naar Wevelgem (Kortrijk)waar ik dan insta voor de opleidingen Telematica

Beroepsopleiding:

Dit is een systeem van volwassenenvorming, waarbij know-how op een praktijkgerichtemethode overgedragen wordt. De praktische organisatie is dan ook meer zoals in de industrie:

Wondelgem:

De kursist wordt in onze afdeling (micro-elektronica) begeleid bij het verwerven van kennis omtrent PC's, PC installatie, netwerking (IPX, TCP/IP,...), Installatie van Operating systemen, Instaleren van toepassingen (office...), beheren van netwerken, Installatie van Internet systemen.

Occasioneel wordt onze afdeling ook ingeschakeld voor het begeleiden van opleidingsprojecten, gesubsidieerd door het Europees Monetair Fonds,zoals bvb:

MATRELEQ:
Samen met Steve Muller heb ik hier gewerkt aan een didaktisch systeem dat PC gestuurd een aantal elektronische oefenborden aanstuurde, en hebben wij twee groepen mensen een opleiding elektronica gegeven.
IMPACT:
Dit was een project waarbij een didactisch verantwoorde multimediale vooropleiding PLC op CD geplaatst werd. In dit project werd een basisconcept voor soepel aanpasbare multimediale opleidingen uitgewerkt. Ik heb hieraan meegewerkt door de programmatie te verzorgen (IconAuthor 7.0). Belangrijkste medespeler was hier Felix De Kinder, die instond voor de opleidingsinhoud die wij samen verder verwerkt hebben.
NOW / IT-Women:
Hier speel ik mee in een team dat voor doel heeft om een aantal dames op te leiden tot WEB-master, niet enkel content provider, maar ook in staat in te staan voor het dagelijks beheer van WEB-sites, dit zowel voor bedrijven die zelf hosten, als in de bufferzone tussen bedrijf en provider bij outdoor-hosting. Deze dames krijgen een negen maanden durende multidisciplinaire opleiding, waarin ik hen ondersteun bij de IT-aspecten van de job.
Zij hadden ook een lokale site, die gehost werd door het KISP in Wondelgem (Gent).

Mijn opdrachten te Wondelgem zijn overgenomen door een colega : Jan Bruggeman omdat ik mij verplaatst heb naar een andere lokatie:

Wevelgem:

Sinds september 1999 ben ik nu aktief in het Centrum voor Telematica van de VDAB te Wevelgem. Hier begeleid ik de kursisten in het technisch beheer van netwerkinstallaties. De mensen worden er opgeleid tot ICT-tecnicus, vroeger 'netwerk en telecom support assistent', , wat ook nog omschreven kan worden als assistent-netwerkbeheerder. Deze mensen volgen een programma waarin zij zelf een netwerk opzetten en onderhouden. Over deze opleiding heb ik een inhoudelijk omschrijvende pagina. Naar het einde van de opleiding toe volgen zij een vier weken durende stage, om dan nog eens terug te keren, teneinde op de stageresultaten in te spelen. Bedrijven die van deze stagemogelijkheid meer wensen af te weten, worden verzocht even kontakt op te nemen via mijn kontaktpagina, of via de VDAB met vermelding van de afdeling Telematica te Wevelgem:
VDAB T&O Wevelgem
tav dhr D. Vandekerckhove

vlamingstraat 10
8560 Wevelgem


Sindskort zijn wij ook CCNA academy, waardoor ons aanbod uitgebreid werd met een opleiding Cisco Certified Network Associate. Ook over deze opleiding heb ik separate pagina gemaakt.


Naast de opleiding gedurende de week, verzorg ik gedurende een aantal weekends ook zelf de zaterdagopleidingen voor CCNA en TCP/IP voor werknemers op eigen verzoek. Deze laatste gaat nog MAX eenmaal per jaar door ( planning bepaald door lopende aanvragen ). De eerste gaat door gespreid over meerdere jaren, praktisch ieder weekend van het opleidingsseizoen, ook gestuurd door het aantal aanvragen.Voor een actuele planning wordt hier een overzicht bijgehouden

Aanvraag extra info over de stagemogelijkheden
Terugnaar home pagina